Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje kontaktowe

jakosc@uj.edu.pl

Adres: Straszewskiego 25/14 , 31-113 Kraków

Telefon: 12 663 39 56, kontakt z absolwentami: 12 663 39 61
Faks: 12 663 39 35

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia

Uchwała Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2010 roku (33/V/2010) powołała do istnienia szereg podmiotów, które niezależnie od siebie wdrażały rozwiązania projakościowe. Związane one zostały w jedną, spójną, ogólnouniwersytecką strukturę: Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia (USDJK), któremu wytyczono następujące cele:

  • doskonalenie kształcenia oferowanego studentom,
  • wspomaganie polityki kadrowej,
  • kształtowanie postaw projakościowych w środowisku uczelnianym oraz budowanie kultury jakości,
  • motywowanie pracowników i studentów do doskonalenia jakości nauczania i uczenia się,
  • informowanie o działalności dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i osiąganych efektach kształcenia,
  • podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności Uniwersytetu Jagiellońskiego.

USDJK składa się z wielu podmiotów. Osobą odpowiedzialną za całość działań projakościowych na Uniwersytecie jest Prorektor UJ ds. dydaktyki. Na poziomie centralnym działa także Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia. Struktura ta ma swoje odzwierciedlenie na Wydziałach UJ, gdzie powoływani są pełnomocnicy odpowiedzialni za jakość kształcenia w swojej jednostce oraz gdzie funkcjonują Wydziałowe Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia. W skład systemu wchodzą także Stała Senacka Komisja ds. Nauczania, Stała Rektorska Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ oraz Sekcja Jakości Kształcenia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekcja Jakości Kształcenia

W sprawach związanych z jakością kształcenia można kontaktować się z pracownikami Sekcji Jakości Kształcenia UJ. Zajmuje się ona prowadzeniem badań (w tym organizacją studenckich akcji ankietowych), analizą i prezentacją uzyskanych wyników oraz promocją idei jakości na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Interaktywna prezentacja działalności Sekcji w latach 2008-2016


Analityk

Aneta Mazur

Aneta Mazur

tel. (12) 663 39 33; e-mail: aneta.k.mazur@uj.edu.pl


Realizowane zadania: współpraca w ramach planowania, organizacji i przeprowadzania akcji ankietowych, analiza gromadzonych danych i przygotowywanie raportów.


Wykształcenie: Socjologia, Uniwersytet Jagielloński.

Zainteresowania: badania jakościowe, literatura kryminalna, rozwój obszarów wiejskich, piłka ręczna.

Analityk

Agnieszka Nowak

Agnieszka Nowak

tel. (12) 663 39 54; e-mail: agnieszka.a.nowak@uj.edu.pl


Realizowane zadania: opieka nad metodologią badania: ocena kursu Ars Docendi, ocena jakości kursów komercyjnych JCJ, współpraca nad automatyzacją raportowania danych, obsługa finansowo-księgowa Sekcji (rozliczenia w systemie SAP).


Wykształcenie: Ekonomia i Stosunki Międzynarodowe w zakresie ekonomiki nieruchomości i inwestycji oraz Ekonomia w zakresie gospodarowania nieruchomościami, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Zainteresowania: ekonomia – finanse, nieruchomości, nowe technologie, aranżacja wnętrz, moda, podróże, piłka nożna, jazda na rowerze.