Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ul. Gołębia 24, p. 16
31-007 Kraków
Telefon: 12 663 1076
ul. Gołębia 24, p. 16
31-007 Kraków
Informacje kontaktowe

jakosc@uj.edu.pl

Adres: ul. Gołębia 24, p. 16, 31-007 Kraków

Telefon: 12 663 1076

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia

Uchwała Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2010 roku (33/V/2010) powołała do istnienia szereg podmiotów, które niezależnie od siebie wdrażały rozwiązania projakościowe. Związane one zostały w jedną, spójną, ogólnouniwersytecką strukturę: Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia (USDJK), któremu wytyczono następujące cele:

  • doskonalenie kształcenia oferowanego studentom,
  • wspomaganie polityki kadrowej,
  • kształtowanie postaw projakościowych w środowisku uczelnianym oraz budowanie kultury jakości,
  • motywowanie pracowników i studentów do doskonalenia jakości nauczania i uczenia się,
  • informowanie o działalności dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i osiąganych efektach kształcenia,
  • podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności Uniwersytetu Jagiellońskiego.

USDJK składa się z wielu podmiotów. Osobą odpowiedzialną za całość działań projakościowych na Uniwersytecie jest Prorektor UJ ds. dydaktyki. Na poziomie centralnym działa także Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia. Struktura ta ma swoje odzwierciedlenie na Wydziałach UJ, gdzie powoływani są pełnomocnicy odpowiedzialni za jakość kształcenia w swojej jednostce oraz gdzie funkcjonują Wydziałowe Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia. W skład systemu wchodzą także Stała Senacka Komisja ds. Nauczania, Stała Rektorska Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ oraz Sekcja Jakości Kształcenia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron